Anunţ prestări servicii

Vă facem cunoscut faptul că, Centrul de Reecucare Tg. Ocna pune la dispoziție, în condiții avantajoase, forță de muncă necalificată, presatată de un număr de 65 persoane private de libertate.

Munca necalificată prestată de persoanele private de libertate constă în următoarele activități:

- lucrări în agricultură: prășit manual, recoltat;

- lucrări de curățat parcuri, spații verzi și străzi;

- lucrări de decolmatare a șanțurilor și a canalelor neacoperite;

- lucrări de recuperare a deșeurilor și de reciclare a acestora;

- lucrări de manipulat materiale.

Centrul de Reeducare Tîrgu Ocna pune la dispoziţia celor interesaţi servicii cu forţă de  muncă specială pentru activităţi lucrative în regim de prestări servicii.

Activităţile se vor desfăşura prin încheierea unui contract de prestări servicii pe bază de tarife negociate şi diferenţiate pe categorii de lucrări dar nu mai puţin decât nivelul salariului minim pe economie.

Detalii oportunităţi

Ce este Centrul de Reeducare?

Conceput ca o comunitate educaţional-terapeutică, Centrul de Reeducare este totodată un spaţiu existenţial în care fiecare îl acceptă pe celălalt, în care valorile fundamentale sunt toleranţa şi respectul diversităţii. Educaţia reprezintă cel mai important mijloc prin care putem limita consecinţele negative ale izolării minorilor şi tinerilor de comunitate şi putem încuraja pe cei care doresc să-şi schimbe comportamentul, să abandoneze cariera infracţională, prin conferirea de utilitate timpului petrecut în detenţie, prin identificarea şi stimularea potenţialului pozitiv şi conştientizarea noilor posibilităţi de care pot beneficia. Perioada petrecută în detenţie nu înseamnă o "rupere" în evoluţia individului, ci este şi trebuie sa fie o etapă de pregătire pentru revenirea în societate a adolescenţilor care au comis infracţiuni, impunându-se formarea şi dezvoltarea la aceştia a acelor deprinderi, atitudini şi aptitudini care să faciliteze reintegrarea în societate după executarea pedepsei privative de libertate.

Vizita Ministrului Justitiei

  Ministrul Justiţiei, domnul Robert Cazanciuc, a vizitat vineri, 27.09.2013, Centrul de Reeducare Tîrgu Ocna.

Cu această ocazie, a stat de vorbă cu minorii custodiaţi de centru, a vizitat spaţiile de cazare, spaţiile destinate activităţilor  şcolare, precum şi cele destinate activităţilor educative şi de asistenţă psihosocială.

Domnul ministru s-a arătat încântat de felul în care se lucrează cu minorii care execută măsura educativă a internării într-un centru de reeducare, de diversitatea activităţilor derulate cu aceştia, precum şi de condiţiile de cazare ale  minorilor.

La finalul vizitei domnul ministru a semnat în Cartea de Onoare a Centrului. 

Centrul de Reeducare Târgu Ocna
Astăzi (29/05/2017) sunt: 178 persoane private de libertate

Newsletter

Chestionare

Petitii online